Μουσική


Το μάθημα της μουσικής στοχεύει στην καλλιέργεια της γενικότερης μουσικής αισθητικής και καλλιτεχνικής ευαισθησίας του παιδιού, που επιτυγχάνονται μέσα από το τραγούδι, την ενεργητική μουσική ακρόαση, τον ρυθμό και την κίνηση, με κύριο άξονα το παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι, διευρύνεται η ακουστική αντίληψη και μνήμη μέσω της διάκρισης των ήχων, ενώ γενικότερα τα παιδιά μαθαίνουν να ακολουθούν κανόνες, να παίζουν τίμια, να συνεργάζονται και παράλληλα να κοινωνικοποιούνται. Οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην ανάπτυξη των αυτοσχεδιαστικών ικανοτήτων των μαθητών, στην ενίσχυση του αυθορμητισμού, της αυτοπεποίθησης, της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους.

Advertisement