Παιδαγωγικές Δραστηριότητες


Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες βασίζονται σε μια ποικιλία θεματικών ενοτήτων, όπως το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, το διάστημα, η διατροφή, η συναισθηματική νοημοσύνη και άλλες. Οι παραπάνω ενότητες προσεγγίζονται με βιωματικό τρόπο, μέσα από επιτραπέζια και άλλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, θεατρικά παιχνίδια, παντομίμα, κατασκευές και ανάγνωση παραμυθιών.

Τέτοιου είδους δραστηριότητες αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της συνεργασίας και της ομαδικότητας των παιδιών αλλά και στην τόνωση της αυτοεκτίμησής τους.

Υλικό από τις θεματικές ενότητες

Ενότητα: Ο χειμώνας

Ενότητα: Οι 4 Εποχές

 

Κόμικ ζώα του βυθού 

Ενότητα: Το Διάστημα

 

Ενότητα: Ζώα / Φυσικό Περιβάλλον

 

Κατασκευές γενικού περιεχομένου

 

 

Advertisement